Sunday, February 15, 2009

GEJALA SOSIAL - puncanya di mana?

Sebagai sebuah negara membangun, Malaysia juga tidak terlepas dari masalah sosial, sejak akhir-akhir ini masalah sosial di negara ini amat kritikal. Antara sebab utamanya adalah kerana penghijrahan penduduk dari luar bandar ke bandar, peningkatan penduduk bandar, kelemahan perancangan bandar, pembentukkan kawasan melarat, kemerusutan kualiti hidup, tekanan hidup dan sebagainya itu menyebabkan masalah sosial di bandar metropoliten ini semakin kompleks.
Penghijarahan penduduk daripada luar bandar ke bandar adalah satu fenomena yang bekaitan dengan ketidak seimbangan dan masalah kemiskinan luar bandar. Bandar pada ingatan mereka di gambarkan sebagai tempat yang lebih baik bagi mencapai impian anak-anak muda untuk menapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik, sekaligus membebaskan diri mereka daripada kongkongan dan belenggu kemiskinan dan kemudaratan di luar bandar. Malangnya disebabkan kelemahan yanag dihadapi seprti taraf pendidikan yang lemah, tidak mempunyai kemahiran dan lain-lain kelemahan yang tidak sesuai dengan kehidupan bandar, menyebabkan gulungan ini menjadi punca kepada berlakunya berbagai masalah sosial di bandar.
Banyak gejala buruk dan songsang berlaku dalam masyarakat kita hari ini seperti: sambutan hari kekasih (valentine's day) - pada 14 Februari setiap tahun. Budaya ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam kerana hubungan mesra pasangan kekasih tanpa ikatan perkahwinan. Gejala buruk juga mempenngaruhi anak-anak gulungan kelas bawahan seperti merokok, mencuri, menagih dadah, vandalisme, ponteng sekolah, gengsterisme, keciciran sekolah dan berbagai-bagai lagi.
Selain keluarga miskin, masyarakat bandar juga berhadapan dengan keluarga yang tempang. Berita-berita buruk tentang bangsa kita makin panas tersiar di akhbar, ada berita ibu bapa kehilangan anak gadis dan berita-berita khalwat dan rogol saban hari menghiasi dada-dada akhbar. Bagitu juga berita meningkatnya perceraian, kematian suami atau isteri, 'kehilangan' suami atau isteri ditambah dengan wanita yang tidak berkahwin tetapi mempunyai anak-anak yang tidak cukup syarat atau dalam bahasa kasarnya 'anak gampang' hasil hubungan dengan pasangan atau teman lelaki yang mengamalkan kebebasan seks tanpa perkahwinan.
Masalah sosial yang ditimbulkan oleh gululngan belia di bandar-bandar amat kritikal, tingkah laku buruk seperti kutu rayau, mengusik dan menggangu wanita, berpeleseren, melepak di pusat-pusat membeli belah, merosakkan harta awam adalah ciri-ciri kelemahan mereka dari segi disiplin, tidak bertanggungjawab dan tidak langsung menghormati orang lain samada tua muda.
Bagitu juga dengan kegiatan perlumbaan haram motosikal atau kereta yang melibatakan gulungan muda (Melayu tentunya) adalah satu masalah sosial yang serious. Jika gejala sosial dan jenayah ini dibiarkan berleluasa ianya akan memberi kesan yang buruk kepada masyarakat.
Anasir-anasir tidak sihat ini menyelinap masuk ke pemikiran belia-belia Islam, sekaligus mempengaruhi gaya hidup mereka. Ia lebh ketara melanda gulungan muda mudi yang lemah imannya sehingga mereka sanggup mengabaikan tuntutan agama dan menjauhkan diri dari ajaran Islam, akhirnya, mereka hanyut dengan budaya yang merugikan dan meminggirkan nilai-nilai akhlak Islam yang lohor, hilang pedoman dan semakin jauh dari hidayah Allah SWT
Bukankah Allah telah mengingatkan kita semua seperti dalam firmanNya (maksudnya): Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara menyeluruh, janganlah kamu turuti jejak langkah syaitan, sesungguhnya ia (syaitan itu) bagimu adalah musuh yang jelas nyata. (Al-Baqarah 208).
KESIMPULANNYA: Kita sewajarnya sedar bahawa dasar ekonomi baru (DEB) diujudkan antara tujuan utamanya ialah: Untuk menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan.
Setakat mana kita telah mencapai matlamat DEB itu?
Yang nyata kita masih di takuk lama, malah kita jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain (dari segala bidang). Amat jauh.

No comments:

Post a Comment