Monday, March 30, 2009

MEMBACA -MENINGKATKAN PENGETAHUAN

NYATALAH, membaca akan memperkayakan maklumat, memantapkan fikiran dan mendewasakan tindakan. Mereka yang suka dan banyak membaca tentulah beroleh banyak maklumat, ideanya selalu bernas dan tindakanya mantap dan kemas. Membaca juga boleh mebebaskan minda, membina sifat positif, terbuka dan lapang dada, boleh menerima teguran, mudah diajak berbincang ke arah kebaikan, tegasnya mereka yang banyak membaca tentunya berjiwa besar, biasanya mampu menyumbang sesuatu yang bernas dan berguna kepada masyarakat mungkin juga berguna kepada negara.

Bukankah sejarah perkembangan tamadun Islam bermula dengan cetusan yang bagitu unik, "Iqrak" - bacalah!, itulah cetusan awal wahyu pertama yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada pesuruhnya yang Agong, Mohammad SAW, agar disuburkan di kalangan umatnya budaya membaca.

Ketika bangsa-bangasa lainya sezaman dengannya rata-rata masih teraba-raba untuk mengenal
huruf dan tulisan, Allah telah memperkenalkan kepada umat Islam budaya membaca. Di kala pena dan tinta terlalu asing bagi mereka. Allah telah memerintahkan kepada umat Islam menggunakan qalam. lebih jauh lagi di kala dunia masih buta tentang sains dan perubatan Allah memperkenalkan kita ilmu bailogi tentang proses kejadian manusia, pengetahuan ini terkandung dalam wahyu pertama yang rengkas namun cukup kemas. Allah berfirman, (Maksudnya):

Bacalah (wahai Mohammad) dengan nama Tuhanmu yang mencipta (sekalian makhluk). Ia mencipta manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang amat pemurah. Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. -Al Alaq 1 - 5

Peristiwa gempar di gua Hiraq ini memberi pengajaran yang besar untuk dijadikan iktibar, Allah Maha mengetahui dan Jibril juga tahu bahawa Mohammad itu seorang yang 'ummi' tidak tahu membaca dan menulis, "saya tidak tahun membaca" jawab baginda apabila disuruh membaca oleh Jibril. Namun tidak tahu bukan alasan untuk terus tinggal beku, tidak berdaya bukan jawapan untuk terus tidak mencuba

Berkali-kali Jibril memeluk baginda memasukkan keberanian, keyakinan dan dorongan, setelah kali ketiga akhirnya baginda berjaya. Ternyata bahawa bimbingan dan dorongan bagitu penting dalam pembudayaan "Iqrak" dapatlah kita fahami bahawa galakkan dan rangsangan adalah perlu dalam apa saja pembelajaran

Kecemerlangan peradapan tamadun ilmu adalah kesan lansung dari budaya iqrak ini.

Benarlah janaji Allah bahawa orang yang berilmu samada ilmu duniawi atau ukhrawi, fardu ain atau fardu kifayah tetap teristimewa dan berbeza daripada yang lain-lain sebagaimana firman Allah, (maksudnya):

Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang dikurniakan pengetahuan dengan kelebihan beberapa darjat. - Al Mujaadalah ayat 11.

Kita perlu hidup suburkan budaya membaca di semua peringkat terutama di peringkat rumahtangga, ibu bapa mesti menjadi penggerak dan contoh supaya senang diikuti oleh ahli keluarga. Buang anggapan budaya membaca adalah satu proses yang membebankan.

Wujudkan perpustakaan mini di rumah dan belikan buku-buku bermutu untuk bacaan dan rujukan, jangan merasa rugi atau teragak-agak untuk membeli bahan-bahan bacaan dengan alasan mahal.
Jika kita kurang mampu membeli buku-buku, bawalah keluarga ke perpustakaan awam, expo dan atau pamiran buku seumpamanya supaya suasana bagini dapat mendorong dan menyuntik semangat gemar mebaca. Untuk itu perlulah diperbanyakkan perpustakaan awam, perpustakaan desa dan perpustakaan bergerak, masjid juga patut mempunyai perpustakaan sendiri, bagi menyuburkan budaya membaca ini di kalanagan ahli jemaah dan masyarakat sekitar. Inilah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada kita sepanjang zaman sejak arahan pertama aginda terima agar menyuburkan budaya ilmu dan budaya membaca sebagaimana sabda bagainada, (Maksudnya):
Menuntut ilmu itu aalah satu kewajipan ke atas setiap Muslim.
Marilah kita kembali kepada seruan Allah dengan memperteguhkan iman dan memperkokohkan jati diri sebagai Muslim sejati. Satu-satunya cara untuk membina diri dan membentuk identiti ialah dengan memperkayakan ilmu, mereka yang kaya dengan ilmu, mampu menepis dan memilih perkara-perkara yang bermanfaat dan mampu menangkis unsur-unsur yang negetif. Satu-satunya jalan bagi mendapatkan ilmu yanga berguna dan membina ialah dengan banyak membaca, membaca dari sumber-sumber yang benar dan sahih. Marilah kita menghidupkan kembali tamadun iqrak, budaya membaca telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, mudah-mudahan dengan kekuatan ilmu kita dapat mencipta kecemerlangan dan mempertabatkan umat ke mercu kejayaan di samping itu mampu pula bersaing di era globalisasi di alap mendatang yanga cukup mencabar, semuga kita semua tergulung sebagai "khairul ummah" - sebaik-baik ummah.
Nota kaki: Rupa-rupanya orang kita (maksudnya datuk nenek kita) telah terlebih dahulu sedar betapa perlunya membaca bagi mendapat ilmu seperti yang diharapakan dalam dendangan kepada anak-anaknya:
Timang tinggi-tinggi, sampai cucur atap
Belum tumbuh gigi, sudah pandaai baca kitab
Sedarlah kita bahawa lagi banyak kita membaca dan mendapat pengetahuan darinya selagi itulah kita sedar dari keegoan kita, bahawa selama ini kita sebenarnya jahil dalam banyak hal, kerana banyak yang kita tidak tahu selama ini, tetapi kini setelah kita mendalami dari bahan-bahan bacaan barulah kita sedar di mana kita sebenarnya. Dari itu teruskan membaca.